Jak dla Ciebie pracujemy przy kredytach i leasingach?

Najczęściej zadawane pytania

Często szukacie Państwo w sieci informacji, które pozwolą racjonalnie podejmować decyzje kredytowe. W oparciu o doświadczenia naszych Klientów, zamieszczamy dla Państwa mini bazę wiedzy.

Jakie są szanse na finansowanie jeśli mam złą historię kredytową?

Jeszcze parę lat temu nawet przeszła zła historia kredytowa pozbawiała szans na kolejny kredyt. Banki na szczęście uelastyczniły swoje oferty. Skontaktuj się z nami by omówić jakie są Twoje możliwości.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby złożyć wniosek o otrzymanie kredytu?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Każdy rodzaj kredytu charakteryzuje się innymi wymogami. W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty w ramach procedury uproszczonej oraz pełnej. Służymy pomocą zarówno w określeniu niezbędnych dokumentów, jak i ich zebraniu.

Jakie korzyści płyną dla mnie z tego, że skorzystam z Państwa oferty?

Przede wszystkim brak jakichkolwiek opłat za nasze doradztwo. Ponadto otrzymacie Państwo na miejscu pełną ofertę kredytową dostępną na rynku. W tym kredyty dla młodych oraz finansowanie dla osób bez historii kredytowej. Nasz doradca pomoże Państwu w wyborze optymalnego rozwiązania. Z naszej praktyki wynika, iż współpraca z nami zdecydowanie przyspiesza przejście naszych Klientów przez procedury bankowe.

Ile zapłacę za Państwa doradztwo?

Nic, bo nasze wynagrodzenie opłacane jest przez instytucje udzielającą finansowania. Działa to tak samo jak w przypadku etatowych pracowników banku.

Czy banki wezmą pod uwagę moje dochody uzyskane za granicą ?

Tak, Banki akceptują dochody które są uzyskiwane przez Państwa za granicą, ważne jest tylko, aby posiadać umowę o pracę.

Czy mam szansę na kredyt mimo braku historii w BIK?

Tak, brak historii BIK bywa utrudnieniem, ale nie wyklucza możliwości otrzymania kredytu. Istnieją inne drogi uwiarygodnienia Klienta niż dobra historia w bik.

Czy młody wiek zmniejsza szanse na uzyskanie kredytu

Niestety wiele banków ma awersję do młodych klientów. Kredyty dla młodych stanowią dla nich większe zagrożenie. Choćby dlatego, że młodym ludziom trudno o dobrą i pewną posadę. Zwykle nie posiadają również historii kredytowej. Utrudnienia nie zamykają jednak drzwi. W naszej ofercie znajdują się kredyty dla młodych ludzi oraz młodych działalności gospodarczych.

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję w sprawie kredytu?

Czas jest uzależniony od rodzaju kredytu i zdolności kredytowej osoby, która ubiega się o otrzymanie kredytu. Nie ma co ukrywać, że duże znaczenie ma zaangażowanie doradcy kredytowego, który dba o sprawne procesowanie wniosku. Szybkość działania to jeden z naszych głównych atutów.

Jaki bank ma najkorzystniejszą ofertę?

Nie ma możliwości wskazania jednego lidera. W praktyce banki mają swoje preferencje oraz politykę, która okresowo wpływa na dostępność i atrakcyjność oferty. Naszą rolą jest stałe monitorowanie rynku, by zaoferować Państwu aktualnie najlepsze produkty finansowe.

Czy mogę wziąć kredyt razem z rodzicami, bądź narzeczoną?

Oczywiście, współkredytobiorcami mogą być rodzice kredytobiorcy jak również osoby, które nie są w związku małżeńskim.

Jakie są koszty wcześniejszej spłaty kredytu?

Jest to bardzo zróżnicowane, niektóre banki nie pobierają opłaty za wcześniejsze zamknięcie kredytu. Inne pobierają i wówczas informujemy Państwa o kosztach z tego wynikających.

Jaki muszę posiadać minimalny dochód, aby ubiegać się o kredytu ?

Nie ma minimalnego dochodu, który gwarantuje uzyskanie kredytu. Wszystko zależy od sumy obciążeń na Państwa dochodach, wysokości tych ostatnich oraz wcześniejszej historii kredytowej.

Słowniczek pojęć bankowych

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi wszelkie dane o naszych kredytach. Banki co miesiąc raportują do BIKu informację, czy bieżąca rata została zapłacona w terminie, a jeżeli nie to z jakim opóźnieniem.

Co to jest BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi wyłącznie dane o opóźnieniach płatniczych, głównie z sektora poza bankowego, np. firmy pożyczkowe, telefonia, prąd, gaz itp.. Wpisanie do BIG musi zostać poprzedzone poinformowaniem dłużnika o planowaniu przez firmę takiego wpisu. Banki widzą wpisy do BIG ponieważ jest on połączony z raportem BIK.

Co to jest scoring BIK?

Scoring to nic innego jak ocena punktowa określająca w uproszczeniu przebieg naszej historii kredytowej. Brak historii kredytowej oznacza brak oceny i jest zwykle źle postrzegany przez banki. Terminowe płacenie rat to jedyna gwarancja na wysoką ocenę w BIK. Maksymalna wartość BIK to 631 punktów.

Co może wpłynąć na pogorszenie oceny BIK?

Zły BIK to przede wszystkim rezultat nieterminowego opłacania rat kredytowych, nawet kilkudniowe, ale często powtarzające się opóźnienia mają negatywny wpływ na BIK. Innym elementem obniżającym scoring BIK jest duża częstotliwość zapytań w krótkim okresie czasu. Najniższa możliwa ocena w BIK to 192 punkty.

Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Niektóre produkty kredytowe pozwalają Klientom na zawieszenie spłaty kredytu. Możliwe są dwa warianty bank zawiesza kapitał, a my przez pewien okres spłacamy jedynie odsetki lub zawieszenie całości rat. Zawieszenie może oznaczać wydłużenie okresu kredytowania lub proporcjonalne rozłożenie zawieszonych płatności na kolejne raty do końca okresu kredytowania.

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to każdy kredyt na potrzeby inne niż związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie zgodnie z ustawą jego wartość nie może przekroczyć 255.000 zł.